يكشنبه 26 آذر 1396 20:54:43


 

'

تعداد بازدید از سایت 100530 تعداد بازدید از صفحه 35986 تعداد بازدید امروز صفحه 56 افراد آنلاین 96

اخبار و رويدادها

1396/9/2تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در آذر ماه سال 96
1396/7/29تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در آبان ماه سال 96
1396/6/27تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در مهر ماه سال 96
1396/5/26تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در شهريور ماه سال 96
1396/4/28تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در مرداد ماه سال 96
1396/3/28تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در تير ماه سال 96
1396/3/1تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در خرداد ماه سال 96
1396/1/20تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در ارديبهشت ماه سال 96
1395/11/26تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در اسفند ماه سال 95
1395/10/26تقويم برنامه هاي آموزشي مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري در بهمن ماه سال 95

 

 

 

 


 

 

 


Powered by Tetis PORTAL