يكشنبه 26 آذر 1396 21:05:29

اخبار و رويدادها
19 مهر 1396 11:14:24
برگزاري سمينار آموزشي با حضور دكتر رناني در سنندج

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان با حضور دكتر قاسم انصاري رناني سمينار آموزشي "مديريت سرمايه اجتماعي با رويكرد توسعه" برگزار مي كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ بهرام نصراللهي زاده با اشاره به ضرورت به روز بودن و كارآمدتر بودن هرچه بيشتر سرمايه هاي انساني و اجتماعي در داخل و خارج استان، گفت: به منظور آشنايي مديران محترم دستگاه هاي اجرايي استان با مفاهيم و مباني سرمايه اجتماعي و عوامل موثر و نحوه مديريت آن، سمينار آموزشي تحت عنوان "مديريت سرمايه اجتماعي با رويكرد توسعه" در سنندج برگزار مي شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان گفت: عوامل ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي در سازمان و محيط كسب و كار و نيز بررسي كاركردهاي مثبت سرمايه اجتماعي و نقش مهم سرمايه اجتماعي در توسعه، از پارامترهاي مهمي است كه در اين سمينار آموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد.

دوره آموزشي مديريت سرمايه اجتماعي درمورخ 20 مهرماه 96 با حضور دكتر قاسم انصاري رناني در سالن اجتماعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان برگزار مي گردد و ويژه مديران مياني و ارشد دستگاه هاي اجرايي استان كردستان مي باشد.


Powered by Tetis PORTAL