يكشنبه 26 آذر 1396 21:02:37

19 مرداد 1396 17:6:25
تاكيد استاندار كردستان بر ضرورت توجه جدي به توسعه اقتصادي در روستاهاي استان

استاندار كردستان گفت: طي ساليان گذشته فقط به توسعه زيرساختي روستاها توجه شده و از اقتصاد روستاها غفلت شده است و همين امر ماندگاري جمعيت در روستاها را با دشواري روبرو كرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ عبدالمحمد زاهدي در سومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كردستان كه با محوريت توسعه روستايي در سنندج تشكيل گرديد، با بيان اينكه طي ساليان گذشته فقط به توسعه زيرساختي روستاها توجه شده و از اقتصاد روستاها غفلت شده است، گفت: همين امر ماندگاري جمعيت در روستاها را با دشواري روبرو كرده است.

وي با بيان اينكه بعد از انقلاب نظام خدمات و هزينه هاي فراواني براي آباداني روستاها انجام داده، اضافه كرد: داشتن درآمد پايدار براي روستانشينان در افراد اميد به آينده ايجاد مي كند و همين امر مردم را به ماندن در روستاها ترغيب مي كند.

زاهدي نيازهاي روستاييان و بخصوص قشر جوان را چند بعدي ارزيابي كرد و افزود: بايد تلاش شود كه حداقل جاذبه هاي شهري در روستاها نيز ايجاد شود و در توسعه روستاها همه جوانب مد نظر قرار گيرد.

استاندار كردستان در بخش ديگري از سخنان خود بازگرداندن مالكيت زمين هاي روستايي به مردم را يكي از عوامل اصلي ماندگاري و دلبستگي مردمدانست و اظهار كرد: وقتي مالكيت زمين ها عمومي باشد مردم براي ماندگاري و سرمايه گذاري در روستاها انگيزه اي نخواهند داشت.

وي مشاركت مردم در توسعه روستاها را امري حايز اهميت دانست و گفت: بايد روي مشاركت و همياري مردم براي رفع برخي از نيازهاي روستا حساب ويژه اي باز كرد و همه امر نبايد توسط دولت انجام شود.

زاهدي در پايان خواستار شناسايي بناهاي بلااستفاده دولتي در برخي از روستاها شد و گفت: از اين ساختمانها مي توان در راستاي توسعه و رشد اقتصادي روستاها استفاده كرد.


Powered by Tetis PORTAL