يكشنبه 26 آذر 1396 21:06:34

17 مرداد 1396 16:43:10
بانكها با ايجاد كنسرسيوم در استان كردستان سرمايه گذاري كنند

دكتر بايزيد مردوخي گفت: يكي از راه هاي توسعه استان كردستان تشكيل كنسرسيوم هاي بزرگ بانكي با حمايت دولت است تا در امورات زيرساختي و سرمايه گذاري ورود كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ دكتر بايزيد مردوخي اقتصاد دان و مدرس دانشگاه در جلسه هم انديشي با فعالان بخش خصوصي در زمينه توسعه استان كردستان، كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شد، با اشاره به اينكه متد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان در توجه جدي به بخش خصوصي و ارزش نهادن به سرمايه گذاران ، مي تواند زمينه ساز تغيير نگاه هاي سنتي به امر توسعه باشد گفت: امروزه در همه اقتصاد هاي سرمايه داري و سوسياليستي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد كمرنگ شده و دولت فقط زمينه و زيرساخت ها را فراهم مي كند و در واقع مدل توسعه اين است كه دولت و بخش خصوصي با هم توسعه ايجاد مي كنند.

وي با انتقاد از نظام تدبير حاكم بر استان در سالهاي گذشته، گفت: آنچه بزرگراه سنندج مريوان، سنندج همدان، مياندوآب كرمانشاه، فرودگاه سقز و راه آهن و زيرساخت ناميده مي شود، مي بايست در گذشته به نتيجه مي رسيد نه اينكه امروز با اين وضعيت كمبود اعتباري دولت تمركزش را بر آن بگذارد

مردوخي گفت: يكي از راه هاي توسعه استان كردستان تشكيل كنسرسيوم هاي بزرگ بانكي با حمايت دولت است تا در امورات زيرساختي و سرمايه گذاري ورود كنند.

وي همچنين تصريح كرد: خوشبختانه وزارت اقتصاد در سه سال گذشته نسبت به اصلاح قوانين سختگيرانه در امر سرمايه گذاري و توليد اقدام نموده و دولت بايد موانع قانوني باقيمانده را برداشته و نسبت به تسهيل صدور پروانه ها و مجوزها اقدام عاجل به عمل آورد.

اين اقتصاد دان و استاد دانشگاه همچنين خاطر نشان كرد: متاسفانه در شاخص هاي منتشره بانك جهاني در مورد نظام تدبير كشورها كه بر اساس كيفيت قوانين ارزيابي مي شود كشور ايران بدترين وضعيت را دارد.

وي تاكيد كرد: اگر در دوره دولت دوازدهم در استان كردستان تحرك جدي در زمينه رفع بيكاري و ايجاد اشتغال ايجاد نشود و حوزه هاي كشاورزي و صنعت در اين استان پويا نشود شرايط بيكاري در استان كردستان نگران كننده تر خواهد شد.

دكتر بايزيد مردوخي همچنين گفت: برنامه هاي تنظيم شده و ديكته شده از بالا به پايين دردي از مناطق كمتر توسعه يافته درمان نمي كند و ضرورت دارد مديران استاني با همكاري و هماهنگي بخش خصوصي برنامه هاي توسعه اي را در محيط تهيه و تدوين و اجرا كنند.


Powered by Tetis PORTAL