J
I
K
A
B
جمعه 2 فروردين 1398 13:31:03

16 تير 1397 19:52:12
شكاف توسعه اي در مناطق مختلف بايد به دغدغه ملي تبديل شود

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان با اشاره به اشغال خرمشهر توسط دشمن در جنگ تحميلي گفت: همانگونه كه آزادي خرمشهر براي همه ايرانيان شد و همه با عرق ملي به ياري خرمشهر شتافتند بايد توسعه همه مناطق كشور نيز به دغدغه همگاني تبديل شود و گپ و شكاف توسعه اي در استان هايي همچون كردستان نبايد فقط دغدغه مردم و مديران محلي باشد بلكه بايد به دغدغه ملي تبديل شود و روشنفكران، دانشگاهيان، غير دولتي ها و رسانه ها نيز به تقويت اجماع ملي در مورد ضرورت توسعه جهشي استان هايي همچون كردستان كمك كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ بهرام نصراللهي زاده شامگاه شنبه 16 تير ماه 97 ، با اشاره به اينكه توسعه فقط جاده خاكي را آسفالت كردن و يا آجر روي آجر گذاشتن نيست، اظهار كرد: توسعه در واقع چند بعدي است كه همه مسائل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، انساني و ابعاد مختلف زندگي شهروندان را در بر مي گيرد.

وي تصريح كرد: در هيچ كجاي دنيا توزيع پول به تنهايي توسعه ايجاد نكرده و در كشور ما هم صرفاً توزيع منابع مالي نمي تواند توسعه ايجاد كند و از اين منظر نقش رسانه ها بسيار مهم است و مي توانند به فراهم كردن بستر اجتماعي توسعه كمك كند.

بهرام نصراللهي زاده افزود: وقتي ما 2 و نيم برابر ميانگين جهاني برق مصرف مي كنيم، يا وقتي در اداره اي با 20 نفر كارمند 4 اتاق جلسه طراحي مي شود اين ها هدردادن منابع بوده و نشانه هاي آشكار توسعه نيافتگي در بعد فرهنگي و اجتماعي و سازماني است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان رفتارهاي مديران، رفتارهاي عمومي مردم، شفافيت داشتن در نظام هاي مالي و اداري كشور، اعتمادسازي در ميان جامعه را در توسعه همه جانبه موثر دانست و گفت: ممكن است اين مسائل همه نيازها را يكجا برطرف نكند اما مي توان اميدوار بود كه اگر چه جامعه بطور كامل راضي نباشد اما از حركت در مسير درست، اطمينان و رضايت پيدا كند.

نصراللهي زاده مطالبات مردم و انتظارات مردم را از دولت و مديران دولتي بجا و بحق دانست و تاكيد كرد: بخش زيادي از زمينه هاي توسعه را در بستر زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه و در ميان مطالبات هوشمندانه مردم مي توان يافت.

وي خاطر نشان كرد: فرهنگ سازي، پرورش انسان هاي توسعه گرا، بهره گيري از رسانه ها و انتقال صحيح و شفاف اطلاعات همگي به توسعه جامعه كمك مي كند.

به گفته نصراللهي زاده ما در كشور با مسئله اي مواجه هستيم كه دغدغه و مسائل و موضوعات استان ها براي ديگر شهروندان ايراني بخوبي تبيين نمي شود چراكه روزي كه دشمن بعثي به شهري مثل خرمشهر حمله كرد همه شهروندان ايراني از همه ايران به پا خواستند تا تهديد دشمنان را از سر خرمشهر كوتاه كنند و اين عرق ملي خرمشهر را نجات داد.

وي با اشاره به اشغال خرمشهر توسط دشمن در جنگ تحميلي گفت: همانگونه كه آزادي خرمشهر براي همه ايرانيان شد و همه با عرق ملي به ياري خرمشهر شتافتند بايد توسعه همه مناطق كشور نيز به دغدغه همگاني تبديل شود و گپ و شكاف توسعه اي در استان هايي همچون كردستان نبايد فقط دغدغه مردم و مديران محلي باشد بلكه بايد به دغدغه ملي تبديل شود و روشنفكران، دانشگاهيان، غير دولتي ها و رسانه ها نيز به تقويت اجماع ملي در مورد ضرورت توسعه جهشي استان هايي همچون كردستان كمك كنند.

كردستان توسعه يافته به ايران توسعه يافته كمك مي كند

نصراللهي زاده افزود: كردستان عليرغم اينكه فقط 2 درصد مساحت كشور را دارد اما 6 درصد رواناب هاي كشور، 5 درصد اراضي قابل كشت كشور و 6 درصد مراتع درجه يك كشور  نيز در استان كردستان است و همه ما بعنوان مردم و مسئولين اين موضوع را بايد بخوبي در ايران تبيين كنيم كه وقتي در مورد توسعه كردستان صحبت مي كنيم در واقع در مورد توسعه ملي حرف مي زنيم و كردستان توسعه يافته به ايران توسعه يافته كمك مي كند.

وي يكي از ايرادات موجود در روابط بين شهروندان در سطح ملي را كمبود تعامل ملي دانست و گفت: چند نفر كردستاني با استان هايي همچون اصفهان و شيراز و خراسان و چهارمحال بختياري و خوزستان تعامل دارند؟ و يا چه ميزان همداني ها و كرماني ها و سيستاني ها و ... با كردستان در تعامل هستند؟ در حالي كه همه راه ها به تهران ختم مي شود، استان هاي كشور كمترين تعامل و روابط متقابل را دارند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان خاطر نشان كرد: يكي از مشكلاتي كه در موضوع هويت ملي با آن مواجه هستيم همين نبود تعامل است و ما با مركزيتي روبرو هستيم كه اصفهان با تهران، كردستان با تهران، همدان با تهران، خراسان با تهران و همه استانها فقط با تهران در تعامل هستند و همين مركز گرايي موجب كاهش تعامل ميان شهروندان ديگر مناطق و استانهاي ديگر كشور با هم شده است.

اصحاب رسانه و صاحبان قلم به شكل گيري تعامل ملي و به تبيين نقش استان ها در توسعه ملي كمك كنند

وي اشاره كرد: بعنوان مسئول سازماني كه خود را متولي امر توسعه مي داند، از اصحاب رسانه و صاحبان قلم و تريبون مي خواهم كه به شكل گيري اين تعامل ملي و به تبيين نقش استان ها در توسعه ملي كمك كنند.

نصراللهي زاده افزود: ما نيازمند شكل گيري گفتماني هستيم كه در آن توسعه كشور شامل توسعه همه اجزاي كشور باشد، امنيت كشور شامل امنيت همه تقاط كشور شود و رسانه ها به شكل گيري اين نگاه به توسعه متوازن كمك كنند.

وي تصريح كرد: در چهل سال گذشته نگاه كلان نظام به توسعه، عدالت محورانه  و تلاش براي جبران عقب ماندگي مناطق كمتر توسعه يافته بوده است و ضريب نفوذ امكانات زيربنايي در اين مناطق رشد قابل توجهي داشته است، اما هنوز هيچ كس در كشور از فرايند توسعه راضي نيست و اين نارضايتي در مناطق كمتر توسعه يافته بيشتر است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان تاكيد كرد: بسياري از رفتارهاي ما درسطوح مختلف قابل نقد است و در ايران اين ايراد تاريخي وجود دارد كه هر آنچه نام دولت بر روي آن باشد بخشي از مردم كمتر در نگهداري و محافظت از آن حساسيت دارند و ما نتوانسته ايم اعتمادي ايجاد كنيم كه مردم سرمايه ملي را همچون سرمايه شخصي خود محافظت كنند و تك تك شهروندان بپذيرند كه عليرغم اينكه مثلا براي مصرف آب و برق پول مي پردازند اما صحيح نيست كه بي رويه مصرف كنند.

ما به حداكثر سود مشروع و قانوني براي سرمايه گذاران قائليم و از سرمايه گذاران بخش خصوصي توقع ايثارگري نداريم

بهرام نصراللهي زاده همچنين با اشاره به اينكه ضرورت دارد محافظت از منابع ملي به فرهنگ عمومي و دغدغه همه شهروندان تبديل شود، گفت: ترجمه خواسته ها و نظرات كارشناسي دستگاه هاي اجرايي و مردم به فرمتي كه براي طرفين قابل پذيرش باشد، مسئوليت رسانه ها است و بايد رسانه ها مردم و دولت را كمك كنند.

نصراللهي زاده با اشاره به ضرورت جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي، گفت: ما به حداكثر سود مشروع و قانوني براي سرمايه گذاران قائل هستيم و از سرمايه گذاران بخش خصوصي توقع ايثارگري را نداريم بلكه سرمايه گذار بايد در پي درآمد و سود منطقي باشد زيرا معتقديم بخش خصوصي از هركجاي ايران و دنيا به استان كردستان بيايد نتيجه حضورش در استان افزايش اشتغال، افزايش درآمد سرانه، افزايش توليد و در نهايت توسعه استان است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان خاطر نشان كرد: در استاني همچون كردستان ضعف زيرساخت ها مانع جذب سرمايه گذاران بود و همين مساله باعث گرديد در سال هاي اخير بر روي تقويت و تكميل زيرساخت ها از جمله در حوزه حمل و نقل تمركز بيشتري داشته باشيم و بخش زيادي از منابع دولتي را در اين مسير هزينه كنيم.

به گفته وي علاوه بر زيرساخت هل حمل و نقل نبايد از زيرساخت هاي صنعتي نيز غافل بود و ما در دو سال گذشته بر توسعه شهرك هاي صنعتي استان و نيز تامين زيرساخت هاي آن تمركز داشته ايم و از محل بودجه عمومي كشور منابع بسيار خوبي به آن تزريق كرده ايم كه منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان مرزي بانه نيز از جمله آنهاست و زيرساخت هاي آن در حال آماده سازي بوده و داراي شرايط و معافيت هاي بسيار خوبي براي سرمايه گذاران است.

وي افزود: راه آهن نيز كه از ديگر زيرساخت هاي بسيار مهم حمل و نقل بوده و تاثير بسزايي در جذب سرمايه گذاران دارد در حال اجراست و همه اعتبارات مصوب آن در سال گذشته تخصيص داده شده و از شوراي اقتصاد مجوز فاينانس خارجي براي تكميل آن نيز گرفته شده است و در كل بايد بگويم دولت خود را موظف به تامين زيرساخت ها ني داند.


Powered by Tetis PORTAL