J
I
K
A
B
پنجشنبه 9 بهمن 1399 14:02:25

اخبار و رويدادها
22 آذر 1399 22:38:59
رئيس مديريت و برنامه ريزي كردستان در گفت و گو با ايرنا مطرح كرد:
تدبير هفت ساله دولت براي تحول زيرساخت‌هاي كردستان
هفت سال از عمر دولت تدبير و اميد گذشته و در اين مدت كردستان بعنوان يكي از استان‌هاي كمتر برخوردار سهم خوبي در جهش و توسعه همه جانبه زيرساخت‌هاي ارتباطي، ريلي، هوايي، سدسازي، تامين آب، افزايش سرانه تخت بيمارستاني و ديگر ابعاد پيشرفت داشته است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان به نقل از ايرنا؛ شايد در نظر مخالفان دولت كار زيادي در استان انجام نشده ولي اگر به طرح‌هايي كه در دست اجراست و يا تكميل شده، نگاهي بي طرفانه داشته باشند، خواهند ديد با وجود محدوديت‌هاي اعتباري و بودجه‌اي ناشي از تحريم‌ها و مخالفت‌هاي داخلي، كردستان لحظه‌اي از قطار توسعه جا كه نمانده، بلكه در ايستگاه اول اين ريل قرار داشته است.

در روزهايي كه لايحه بودجه ۱۴۰۰ از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده تا مورد بررسي قرار گيرد، فرصت مناسبي دست داد تا پاي صحبت‌هاي متولي مديريت و برنامه ريزي استان كردستان بنشينيم و درباره بودجه سال گذشته، گفت وگو كنيم.

بهرام نصراللهي زاده در نشست سه ساعته ريز و درشت اعتبارات و طرح‌هاي عمراني استان را تشريح كرد تا دست پر دولت در آباداني كردستان از ديد مردم مخفي نمانده باشد.

ايرنا: سهم كردستان از بودجه ۹۹ چه ميزان بود و چه مبلغي از آن تاكنون تخصيص يافته است؟

نصراللهي زاده: در حوزه اعتبارات عمومي در چند سال اخير عليرغم همه محدوديت‌ها در استان كردستان تحولي در حوزه عمراني را شاهد هستيم و از يك هزار و ۸۶۷ ميليارد تومان اعتبار، يك هزار  و ۵۰۵ ميليارد تومان يعني بيش از ۸۰ درصد تحقق يافته و تخصيص‌هاي ديگري تا آخر سال داريم آن هم در سالي كه به جرات مي‌توان گفت از سخت ترين سال‌هاي، ۴۰ سال اخير كشور در تامين منابع عمومي است اين حجم از تزريق اعتبار بي نظير بوده و مشابه آن را نمي‌توان ديد.

اعتبارات در سه بخش استاني، پروژه‌هاي ملي و يا ملي استاني شده يا ويژه استاني است كه طرح‌هاي ملي استان رديف بودجه‌اي خاصي دارند و اعتبار هزينه شده غير از اين‌ها است.

ايرنا: آخرين وضعيت طرح‌هاي بزرگ زيرساختي در استان در حوزه ريلي، هوايي و جاده‌اي و اينكه دولت چه كارهايي انجام داده است؟

نصراللهي زاده : حجم انبوهي از پروژه هاي راه سازي و سدسازي داريم كه با بهره برداري از آنها تحول عظيمي در استان ايجاد مي‌شود.

به عنوان نمونه، راه آهن همدان - سنندج در سال ۹۸ در قانون بودجه ۱۵۰ ميليارد تومان اعتبار مصوب داشت كه اعتبار ابلاغي ۱۳۴ ميليارد تومان بود ولي در عمل  ۳۹۰ ميليارد تومان يعني سه برابر آن تخصيص يافت.

در سال جاري ۳۵۰ ميليارد تومان در قانون بودجه براي آن مصوب شد مه تاكنون ۶۰۰ ميليارد تومان تخصيص يافته است، ضمن اينكه كار ريل گذاري دستي از انتهاي مسير و ريل گذاري مكانيزه در سمت همدان به سنندج در حال انجام و عمليات اجرايي ايستگاه سنندج نيز به خوبي در حال اجراست البته بخشي از زيرسازي در قطعه دوم به سرعت در حال انجام است.

در جاده سنندج - مريوان كارهاي سنگيني صورت گرفت و مراحل آخر را طي مي‌كند و در اين سال‌ها آنقدر پروژه‌هاي عمراني داشتيم كه كارخانه‌هاي توليد آسفالت براي تامين نياز آنها دچار مشكل شدند.

در مجموع چرخ توسعه استان در سال‌هاي اخير در حوزه زيرساخت كه از منابع عمومي كشور استفاده شد، بخوبي چرخيد و لحظه‌اي از حركت نايستاد.

كارهاي بزرگي صورت گرفته و در سخت ترين سال‌هاي مالي كشور بزرگترين پروژه ها را با سرعت قابل توجه در دست اجرا داريم.

در زمينه حمل و نقل هوايي هم فرودگاه سقز تا بهار سال آينده به بهره برداري مي‌رسد تا كردستان به جرگه ۱۱ استان ۲ فرودگاهي بپيوندند كه حدود يك ميليون نفر جمعيت در شهرهاي بوكان و مريوان، بانه، ديواندره و سقز را مي‌تواند پوشش دهد.

بازگشايي گره سخت صلوات آباد

گردنه صلوات آباد گره ارتباطي مشكلي براي استان بود اگر چه ۲۱ كيلومتر طول دارد اما دشواري كار در اين گردنه عمليات اجرايي آن را زمانبر كرد.

بهسازي اين مسير و تعريض در دستور كار قرار گرفت و بيش از ۸۰ ميليارد تومان براي ساخت آن هزينه شد و از ۲۱ كيلومتر تقريبا ۱۷.۵ كيلومتر آن به بهره برداري رسيده است و يكي دو تونل بايد احداث شود كه مطالعات انجام شده و فراخوان جذب پيمانكار نيز داده‌اند.

امسال در قانون بودجه ۱۵ ميليارد تومان اعتبار داشت و در سال آينده به ۲۵ ميليارد تومان در لايحه بودجه افزايش يافته و در حال حاضر ۸۰ درصد بهسازي و تعريض آن به پايان رسيده است.

آسفالت جاده سنندج - كامياران - مريوان، تكميل جاده بيجار - همدان پايان يافته و دو بانده شدن مسير ديواندره - بيجار - زنجان هم در دستور كار است.

ايرنا : كرونا لزوم توجه به زيرساخت‌هاي بهداشت و درمان را بيش از پيش يادآور شد، استان در اين زمينه چه وضعيتي دارد؟

نصراللهي زاده: امسال بيمارستان سقز افتتاح شد  تا در زيرساخت هاي بخش درمان تحول بزرگي اتفاق بيافتد.

سرانه تخت بيمارستاني در كشور به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۲۰۳ تخت است كه در كردستان با افتتاح بيمارستان سقز، در سال جاري و پيش از آن در سال هاي قبل بيمارستان بانه و بيمارستان كوثر و بيمارستان دهگلان به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر سرانه تخت بيمارستان در استانبه ۲۱۸ تخت افزايش يافت كه در رده نهم كشور و بالاتر از ميانگين كشوري ايستاديم.

در حوزه خانه بهداشت در كشور به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت حدود ۹ خانه بهداشت وجود دارد در حاليكه در كردستان به ازاي هر ۱۰ هزار نفر ۱۴ خانه بهداشت فعاليت مي‌كند.

ايرنا: طرح‌هاي ورزشي اجرا شده در استان چقدر از ارتقاي سرانه ورزشي نقش داشته است؟

نصراللهي زاده: امسال سالن ۶ هرار نفري سنندج افتتاح شد كه طرحي بزرگ بود و استان كردستان كه تقريبا رتبه ۳۰ كشور را از لحاظ سرانه ورزشي داشت، امروز به رتبه ۱۳ برسد.

در ابتداي دولت ۴۰۰ هزار مترمربع فضاي ورزشي داشتيم كه تا قبل از سالن ۶ هزار نفري اين ميزان به بيش از ۹۰۰ هزار مترمربع رسيد يعني ۲.۳ برابر افزايش يافت.

بيش از ۱۳۰ پروره ورزشي در طول دولت در كردستان به بهره برداري رسيده است.

 

ايرنا: كردستان يكي از استان‌هاي پرآب كشور است كه انتظار مي رود اين بخش هم به كمك توسعه استان آمده باشد، آيا اينطور بوده؟

نصراللهي زاده: بيشترين سرمايه گذاري انجام گرفته در استان در حوزه آب بود كه براي تامين آب شرب، كشاورزي و صنعت صورت گرفته است و اين سرمايه گذاري ها بتدريج خود را نشان مي دهد و در بالندگي و توسعه استان نقش خود را نشان خواهد داد.

۷۰ درصد جمعيت استان در شهرها ساكن هستند كه منابع آبي اطمينان بخش اين حجم از جمعيت استان تا افق ۱۴۲۵ تامين شده است.

سه شهرستان با مشكلات حاد آب آشاميدني در رديف بودجه اعتبار نداشتند كه برغم منع تعريف طرح جديد، رديفي در سال‌هاي اخير براي آنان تعريف شد و امسال و همچنين سال آينده اعتبارات خوبي براي اين بخش گرفته‌اند.

سنندج از شهرهايي است كه چند ساليست كيفيت آب آشاميدني آن كاهش يافته است.

آب به سنندج از سد قشلاق  تامين مي‌شد كه كفايت داشت اما در چهار سال اخير در ايام سرد سال مردم با مشكل طعم و بوي آزار دهنده آن مواجه شدند.

كار مهمي كه امسال صورت گرفت تثبيت منبع دوم براي تامين آب شرب سنندج از سد آزاد بود كه هر چند اين طرح در اجرا مشكلاتي داشت اما در لايحه ۱۴۰۰ و نيز در چند هفته اخير پيگيري‌هاي خوبي انجام گرفت و رديفي در لايحه بودجه براي سنندج ايجاد شد تا آبرساني از سد آزاد به تصفيه‌خانه اجرا شود.

اين طرح در بودجه سال آينده ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار دارد و به غير از آن امسال هم سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور ۱۰۰ ميليارد تومان از قانون بودجه ۹۹ پيشنهاد داده بودند كه بايد به تصويب هيات دولت برسد كه قول مساعد آن گرفته شده و عمليات اجرايي آن بزودي آغاز مي‌شود.

اين طرح خدمتي ماندگار براي مردم خواهد بود كه خيال آنان را براي آب شرب گوارا كاملا راحت خواهد كرد.

براي تامين آب شرب مريوان از سد گاران ۱۷ كيلومتر خط انتقال انجام شده و در لايحه ۱۴۰۰ با اخذ مجوز كميسيون ماده ۲۳ ايجاد تاسيسات آن هم انجام مي‌شود و مجوز احداث تصفيه خانه اين شهر در سال آينده صادر مي شود.

آب شرب مردم اين شهر از سد شهيد كاظمي تامين مي‌شد و سد چراغ ويس منبع دومي بود كه خط انتقال آن اجرا شده و تصفيه خانه هم احداث شده است و در سال حدود ۳۱ تا ۳۲ ميليارد تومان اعتبار براي آن اختصاص يافت.

بانه از جمله شهرهاي مشكل دار در زمينه آب آشاميدني بود كه آب آن از سد عباس آباد تامين شد و خط انتقال تا ورودي شهر در دست اقدام است كه تنها ۷ كيلومتر آن باقي مانده و امسال تامين اعتبار خوبي براي اجراي آن انجام گرفت.

در كامياران هم از سد گاوشان آب آشاميدني شهر تامين شد و تصفيه خانه آن بايد به زودي شروع شود.

قروه، دهگلان و بيجار ۳ شهري بودند كه در قانون بودجه رديف نداشتند و سال ۹۸ وارد شده قانون بودجه شدند تا آب آشاميدني قروه و دهگلان از سد قوچم و و بيجار از سد سيازاخ تامين شود.

تحول در بخش كشاورزي

در زمينه كشاورزي هم كارهاي بزرگي بويژه از رديف آب‌هاي مرزي غرب كشور انجام شد كه سهم كردستان در سه شهرستان سنندج، مريوان و كامياران تبديل ۱۶ هزار و ۸۰۰ هكتار از اراضي ديم به آبي است.

تنها در بخش كلاترزان سنندج چهار هزار و ۳۰۰ هكتار باغ ايجاد مي‌شود كه طرحي درآمدزاست و فاز اول آن به مساحت ۲ هزار و ۱۰۰ هكتار امسال شروع شده و قرار است ۸۴۰ هزار چاله براي نهالكار حفر شود كه بسيج سازندگي يك سوم آن را انجام خواهد داد، يعني تا اين ميزان از كمك براي كشاورزان انجام مي‌شود.

اين طرح در هر هكتار بيش از ۲۰۰ ميليون تومان درآمد زايي براي كشاورز خواهد داشت و در تهيه نهال هم به كشاورزان كمك مي‌شود و ارقام جديد مقاوم به سرما در بين آنان توزيع خواهد شد كه هم ديررس هستند و هم سرماي بهاره كه در چند سال اخير به كشاورزان ضررهاي بسياري وارد كرد، از محصولشان دور خواهند ماند و هم محصول بيشتري را به عمل خواهند آورد.

بنابر اعلام جهاد كشاورزي كردستان ظرف چند ماه آينده ۱۰ هزار هكتار از سهميه استان از كشت ديم وارد مدار آبي خواهد شد.

در شبكه كشاورزي مريوان در سال ۹۹ از محل سد گاران درخواست ۱۳۷ ميليارد تومان اعتبار شده بود كه ۱۵۰ ميليارد تومان اختصاص يافت تا اين مجموعه تكميل شود و  در كامياران هم از محل سد اميرآباد و رمشت ۹۹ ميليارد تومان درخواست اعتبار شده بود كه اعتبار لازم تخصيصي داده شد و تا بهار سال آينده قابل بهره برداري است.

تاكنون هزار و۵۵۰ ميليارد تومان در سد آزاد و ۷۶۰ ميليارد تومان در سد ژاوه سرمايه گذاري شده كه رقم بالا و كم نظيري است.

ايرنا: از ساماندهي مرزهاي استان چه خبر؟

نصراللهي زاده : مرز رسمي باشماق از فعال ترين مرزهاي كشور و در سال‌هاي اخير به عنوان دومين مرز ترانزيتي شناخته شده است  و ساماندهي پايانه آن رسما به سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي واگذار شده است.

 طرح كلان ساماندهي پايانه تهيه و تصويب شده كه از فرصت هاي بزرگ اقتصادي در استان به شمار مي رود واعتبار مورد نياز براي ساماندهي اين پايانه ۸۰ ميليارد تومان بود كه تمامي آن تامين شده و در چند فاز به صورت ترك تشريفات انجام مي‌شود.

 بازارچه مرزي سيرانبند بانه نيز از طرف ايران به عنوان مرز رسمي شناخته شده و طرف عراقي به دليل اختلاف نظري كه بين اقليم كردستان عراق و بغداد وجود دارد هنوز به نظر واحدي نرسيده اند.

با توجه به اينكه منطقه ويژه اقتصادي بانه به مساحت ۸۵ هكتار در دست اجراست و فاز اول اين منطقه به مساحت ۳۵ هكتاربه بهره برداري رسيده و اراضي آن در حال واگذاري به سرمايه گذاران است، تبديل اين بازارچه به مرز رسمي مي تواند شكوفايي اقتصادي را در بر داشته باشد.

ايرنا : چندي قبل هياتي از مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي امكان ايجاد منطقه آزاد بانه و مريوان به استان آمد، نتايج ارزيابي اين هيات چه شد؟

نصراللهي زاده : دولت در زمينه منطقه آزاد اهتمام ويژه‌اي دارد و ازمحورهاي توسعه استان در سند آمايش سرزميني در كنار دارا بودن مزيت هايي همانند معادن، گردشگري و كشاورزي،  حوزه تجارت و بازرگاني  هم اهميت قابل توجهي دارد كه از محورهاي اصلي و مهم توسعه سرمايه‌گذاري استان به شمار مي‌رود.

سفر هيات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ايجاد منطقه آزاد تجاري بانه و مريوان مثبت ارزيابي شده و اميد زيادي داريم كه اين طرح به سرانجام برسد.

در مجموع به ارزيابي انجام شده خوشبين و اميدوار هستيم.

شايد بزرگترين ظرفيتي كه مي تواند ايران را به اروپا و بازار مصرف غرب آسيا متصل كند راه آهن سنندج، سليمانيه، لاذقيه باشد و پيوستگي كه اين موضوع ايجاد مي‌كند تامين منافع ملي كشورمان را در سطح منطقه و فرا منطقه‌اي بدنبال خواهد داشت.

كردستان با همه قابليت هايش براي توسعه هنوز بسياري از ظرفيت هايش مغفول مانده است و اگر مراودات اقتصادي را مدرن و به روز كنيم و با شمال عراق فعاليت هاي مشترك تعريف كنيم هم ارزش افزوده ايجاد خواهد شد، هم اقتصاد غير رسمي و رانتي اصلاح خواهد شد، هم مناطق مرزي ما آبادتر خواهد شد، هم عوارض سياسي و امنيتي كاهش پيدا مي كند و از همه مهمتر قانونمند و مبتني بر قواعد خواهد بود كه تمامي اينها با ايجاد اين منطقه ميسر است.

ايرنا : كرونا به كدام بخش هاي استان آسيب بيشتري وارد كرد و دولت چه كمكي انجام داد؟

نصراللهي زاده: حوزه توليد در استان آسيب چنداني از اين بيماري نديد ولي حوزه خدمات كه ۵۰ درصد مشاغل استان را شامل مي‌شود بشدت آسيب ديده است.

در سال‌هاي اخير شاهد رشد سرمايه‌گذاري خوبي در حوزه گردشگري استان بوديم و حتي سال گذشته سرمايه گذاري براي برگزاري جشن بزرگ نوروز با حضور ۱۴ كشور حوزه نوروز به ميزباني سنندج در دستور كار قرار گرفت كه بواسطه كرونا اين برنامه لغو شد و فرصتي كه مي توانست كردستان را آوازه جهان كند، از دست رفت.

در برنامه جهش توليد برنامه خاصي براي حوزه گردشگري و پرداخت تسهيلات يارانه دارو براي زيرساخت‌هاي اين حوزه در نظر گرفته شده است.

به منظور تقويت زيرساخت هاي اين حوزه به برخي پروژه ها تسهيلات يارانه اي پرداخت مي شود و اين تسهيلات به اين شيوه است كه دولت بخشي از سود تسهيلات بانكي سرمايه گذار طرح را تقبل مي كند تا همه سود تسهيلات متوجه سرمايه گذار طرح و پروژه نباشد.

در اين راستا منابع قابل توجهي تسهيلات يارانه دار جهت كمك به زيرساخت هاي حوزه گردشگري بويژه در بخش هتل ها و مجتمع هاي رفاهي و اقامتي تامين كرده و با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بانك‌هاي استان اجرايي خواهد شد.

در حوزه هتلداري نزديك به ۶۰ ميليارد تومان تسهيلات يارانه دار به هتل‌هاي استان اختصاص يافته است.

ايرنا: در سفر سال گذشته رييس سازمان برنامه وبودجه به استان، كلنگ احداث سه هزار واحد مسكوني براي محرومان استان به زمين زده شد، اين طرح هم اكنون در چه وضعيتي است؟

نصراللهي زاده : در سفر سال گذشته دكتر نوبخت به كردستان، ۲ تفاهم نامه براي احداث ۲ هزار واحد مسكوني روستايي و يك هزار واحد مسكوني شهري ويژه محرومان استان ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي،  كميته امداد امام خميني (ره) و استانداري كردستان به امضا رسيد.

اولويت واگذاري اين واحدهاي مسكوني به مددجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي است و هم‌اكنون يك هزار واحد مسكوني در مناطق روستايي تكميل و آماده بهره‌برداري است كه چند روز قبل ۴۶ واحد آن تحويل متقاضيان شد.

احداث اين واحدها ۲۱ آبان سال گذشته آغاز شدو اجراي اين طرح، ۲ هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي در يك هزار و ۷۰۰ روستاي استان را كه فاقد سرپناه هستند، صاحبخانه مي‌كند.

ساخت واحدهاي مسكوني در مناطق شهري بخاطر مشكل زمين هنوز اجرايي نشده و براي رفع اين مشكل ستادي در سازمان مديريت استان تشكيل شد و تا حدودي زمين براي احداث منازل مسكوني تهيه شده و بزودي عمليات ساخت اين واحدها توسط كميته امداد آغاز مي شود.

تمام (۲ هزار) واحد مسكوني روستايي براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي و قرارداد آنها نيز بسته شده كه براي ساخت اين خانه‌هاي ۶۰ متري ۲۵ ميليون تومان كمك بلاعوض توسط سازمان برنامه و بودجه و بين ۴۰ تا ۵۰ ميليون تومان هم تسهيلات كم بهره توسط بنياد مسكن پرداخت مي‌شود.

از اين تعداد ۲۷۹ واحد مسكوني مختص مددجويان بهزيستي است كه ۴۶ واحد آن به متقاضيان واگذار شده است و بقيه واحدهاي مسكوني روستايي با پيشرفت فيزيكي مختلف در دست اجراست ولي اميد داريم تا پايان سال تكميل و به بهره‌برداري برسد.

ايرنا: يكي از اقدامات دولت در تحقق برنامه هاي جهش توليد حمايت از واحدهاي توليدي راكد و برگرداندن دوباره آن به چرخه توليد بوده، در اين زمينه در استان چه برنامه هايي اجرا شده است؟

نصراللهي زاده: يارانه توليد ۱۸ ميليارد توماني به واحدهاي توليدي در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ پرداخت شد براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از وام۴۸ درصدي بانك‌ها، هشت درصد سود كه ۱۶ ميليارد تومان مي‌شد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي پرداخت شد.

امسال يارانه تسهيلات ثابت پرداخت مي شود كه در برنامه جهش توليد حدود ۶۷ ميليارد و۸۰۰ ميليون تومان به ۲ بخش ( ۹۰درصد گردشگري) وبقيه كشاورزي رقم يارانه هفت ميليارد و ۵۴۴ ميليون تومان را سازمان پرداخت مي كند.

دليل اختصاص بخش مهمي از اين تسهيلات به بخش گردشگري، اين است كه به اميد خدا با اتمام كرونا بايد ميزبان خيل مهماناني باشيم كه بعد از اتمام اين بحران، با سفر به كردستان آب و هوايي عوض كنند.

در اين مدت طرح‌هاي زيپ لاين و پل معلق آبيدر سنندج و چم سقز هم اجرايي شده است.

۳۳ برنامه جهش توليد داريم كه بخشي طرح هاي گردشگري است و بخشي از اين برنامه هاي محقق شده است.

ايرنا: بخشي از دغدغه بازنشستگان حقوق ومزايايي بود كه دريافت ميكردند، دولت در اين بخش چه خدمتي انجام داده است؟

نصراللهي زاده: پاداش پايان خدمت تمامي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني تا پايان سال ۱۳۹۸، كه حدود ۱۹ ميليارد تومان بود، به اين عزيزان پرداخت شده است.

در ساليان اخير پرداختي ساير كاركنان دستگاه ها به تعادل و عدالت نزديك تر شده است و دستگاه هايي كه پرداختي آنها از ميانگين كمتر بودند به ميانگين نزديكتر شده است.

حداقل حقوق كاركنان از ابتداي شروع بكار دولت تدبير و اميد از ۴۹۰ هزار تومان به يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد كه رشدي معادل ۲۶۶ درصد دارد.

متوسط حقوق بازنشستگان كشوري، غير از تحولاتي كه امسال ايجاد شد، از سال ۹۲ تا ابتداي سال ۹۹ تغيير شاخصي داشت و از ۸۸۹ هزار تومان به سه ميليون ۸۰۰ هزار تومان رسيد كه در اين بخش هم رشد ۳۲۷ درصدي را شاهد هستيم.

براي بازنشستگان لشكري هم از يك ميليون و۱۲۳ هزار تومان به چهار ميليون و ۲۸۰ هزار تومان افزايش يافته كه ۲۸۱ درصد افزايش دارد.

براي لايحه بودجه ۱۴۰۰ هم رشد ۲۵ درصدي حقوق كاركنان دولت پيش بيني شده ودر تمام اين سال‌ها با وجود محدوديت اعتباري و تحريم‌ها به گونه اي عمل شد كه خدمات دولت كه توسط كاركنان انجام مي شود حتي لحظه اي در آن وقفه ايجاد نشد.

ايرنا: در پايان اگر حرف ناگفته‌اي داريد، بفرماييد

نصراللهي زاده: شرايط كشور در سال‌هاي اخير ويژه بوده و از جهات مختلفي تامين منابع لازم براي اداره كشور به مشكل خورد.

در كنار آن هجمه هاي مختلفي كه با اغزاض مختلف صورت ميگيرد، كار را سخت تر كرد البته اين غير از منتقدان دلسوز است و هيچكس نمي‌تواند مدعي شود كه هيچ ضعفي ندارد ولي نبايد منشاء مشكلات كشور را ناديده گرفت و شرايط بيروني كشور و هجمه دشمن را بي تاثير دانست.

در حال حاضر وظيفه اصلي، حفظ جريان اميد در جامعه است و هركسي كه قلم بدست دارد و تريبوني در اختيار اوست بايد دلسوزانه حافظ منافع ملي كشور باشد.

ضعف ها و كمبودها به گونه اي ديده شود كه اصل اميد مردم را حفظ كند و كارهاي انجام شده را اطلاع رساني كند و اين معيار خوبي براي پايبندي به منافع ملي است.

ايرنا: در پايان از فرصتي كه براي اطلاع رساني بخشي از خدمات دولت توسط رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان، فراهم كرد تشكر مي كند.

البته خدمات دولت در بخش گازرساني، توسعه آموزش عالي، عمران روستايي و شهري و بسيار ديگري از اقدامات انجام گرفته در اين مصاحبه آورده نشد و تنها به بخش‌هاي مهم و كلان توسعه پرداختيم.


Powered by Tetis PORTAL