J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
6 مهر 1400 17:33:28
گزارش شاخص قيمت و نرخ تورم استان كردستان درشهريور 1400

شاخص:

بر اساس نتايج طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي، شاخص استان كردستان در شهريور ماه 1400 با افزايش 12.3 واحدي از 359.4 به 371.8 واحد رسيده است در همين ماه ميانگين شاخص كشور نيز 13.3 واحد افزايش يافته و به 351.1 واحد رسيده است. كردستان در شهريور ماه از لحاظ شاخص همانند ماه قبل در جايگاه هشتم كشور قرار دارد. در جدول و نمودار زير شاخص كل كشور و استان كردستان طي شش ماه گذشته مقايسه شده است. لازم به ذكر است عدد شاخص بر اساس ميانگين سال پايه 1395 مساوي 100 درنظر گرفته شده است.

 

تورم ماهانه:

درصد تغييرات شاخص نسبت به ماه قبل در شهريور 1400 در استان كردستان (3.4) درصد است كه نسبت به ماه قبل از آن (1.4) درصد افزايش نشان مي دهد. كردستان در شهريور ماه در جايگاه بيست و دوم نسبت به ساير استان هاي كشور قرار گرفته است، تورم ماهانه كشور نيز در شهريور ماه سال 1400 (3.9) درصد است، ميانگين تورم ماهانه كشور در شهريور ماه نسبت به ماه قبل (0.8) درصد افزايش يافته است. در جدول و نمودار زير تغييرات تورم ماهانه استان در مقايسه با كشور در شش ماه گذشته را نشان مي دهد.

 

تورم نقطه به نقطه:

درصد تغييرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) استان كردستان از (44.2) درصد در مرداد ماه 1400 به (44.8) درصد در شهريور ماه 1400 رسيده كه (0.6) درصد افزايش پيدا كرده و جايگاه استان نيز در اين ماه همانند ماههاي تير و مرداد بيستمين استان در كشور به لحاظ تورم نقطه اي مي باشد. تورم نقطه به نقطه كشور نيز در مرداد و شهريور 1400 به ترتيب (43.2) درصد و (43.7) درصد بوده كه (0.5) درصد افزايش يافته است. جدول و نمودار زير روند تغييرات تورم نقطه به نقطه شش ماهه اخير را نشان مي دهد.

 

تغييرات شاخص دوازده ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل:

تغييرات شاخص دوازده ماه منتهي به شهريور ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (مهر 1399 تا شهريور 1400 نسبت به يكسال قبل از آن يعني مهر 1398 تا شهريور 1399) در استان كردستان و كشور به ترتيب (51.4) درصد و (45.8) درصد بوده كه كردستان در جايگاه سوم استان هاي كشور قرار دارد. اين تغييرات شاخص در مرداد ماه 1400 در كردستان و كشور به ترتيب (50.1) درصد و (45.2) درصد است. "تغييرات شاخص دوازده ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل" در استان كردستان و كشور افزايشي بوده بطوريكه تورم دوازده ماهه در شهريور ماه 1400 نسبت به مرداد ماه 1400 در كردستان (0.4) درصد و در كشور (0.6) درصد افزايش داشته است. در جدول و نمودار زير روند افزايشي تورم دوازده ماهه استان در مقايسه با كشور در بازه زماني شش ماهه قابل مشاهده است.

 

براي دانلود فايل پي دي اف اينجا كليك كنيد


Powered by Tetis PORTAL