J
I
K
A
B
دوشنبه 28 مرداد 1398 23:17:30

اخبار و رويدادها
16 تير 1398 10:15:47
روايت 40 سال خدمت و تلاش براي توسعه در نشريه تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان

نهمين شماره فصلنامه توسعه و آينده پژوهي، ارگان رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان ويژه زمستان 97 با روايت 40 سال خدمت و تلاش براي توسعه استان منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ نهمين شماره فصلنامه تخصصي توسعه و آينده پژوهي به صاحب امتيازي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان، سردبيري بهرام نصراللهي زاده و مدير مسئولي اكبر محمدي در سال سوم خود منتشر شد.

دكتر بهرام نصراللهي زاده دكتري جغرافياي سياسي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان، دكتر اكبر محمدي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري و سرپرست معاونت برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان، دكتر بايزيد مردوخي دكتري اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد برنامه ريزي و آينده نگري، دكتر كيومرث احمدي دكتري مديريت دولتي و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي سنندج، دكتر رحمان حريري دكتري مطالعات منطقه اي، دكتر خالد احمد زاده دكتري علوم اقتصادي و مدير گروه اقتصاد دانشگاه كردستان، دكتر اميد قادر زاده دكتري جامعه شناسي و دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه كردستان، دكتر ابراهيم زارعي دكتري باستان شناسي و دانشيار گروه باستان شناسي دانشگاه بوعلي همدان، دكتر قطب الدين صادقي دكتري هنرهاي نمايشي از دانشگاه سوربون پاريس، دكتر ارسلان قرباني دكتري علوم سياسي از دانشگاه نيوسوت ولز استراليا و استاد تمام گروه روابط بين الملل دانشگاه خوارزمي، دكتر اكرم قديمي دكتري علوم سياسي و دانشيار و مدير گروه ترويج علم مركز تحقيقات سياست علمي كشور، دكتر عاطفه احمدي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي از دانشگاه خوارزمي، دكتر خالد توكلي دكتري جامعه شناسي توسعه اقتصادي و دكتر عليرضا مرامي دكتري سياست گذاري فرهنگي هيئت تحريريه نشريه تخصصي توسعه و آينده پژوهي را تشكيل مي دهند.

استان كردستان نيز به عنوان بخشي از پيكره وسيع ايران زمين و با توجه به شرايط خاص آن، در اين سياست ها و برنامه ها ي 40 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي مورد توجه قرار گرفته كه مقايسه شاخص هاي عمده كالبدي-  اجتماعي-  فرهنگي و اقتصادي همگي مؤيد رشد و شكوفايي در عرصه هاي مختلف مي باشند، هر چند در برهه هايي از زمان به دليل شرايط خاص منطقه از مدار توسعه بازمانده است .

هم اكنون استان كردستان با حدود 2 درصد از مساحت و جمعيت كشور نقش قابل توجهي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر عهده دارد.

استان كردستان در حوزه توليد محصولات استراتژيك غذايي مانند گندم، جو و غلات، مواد معدني مانند كانيهاي فلزي و غيرفلزي، نيروي انساني متخصص، خلاق و توانمند، عناصر شاخص فرهنگي)موسيقي، فيلم، صنايع دستي و...( توانمنديهاي محيطي و اكولوژيكي  )اقليم، بارندگي، تنوع و تعدد زيستي(، فناوري اطلاعات، بازرگاني، آموزش عمومي، عالي و فني حرفه اي، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعي، زيرساخت هاي ارتباطي و حمل و نقل و ديگر عرصه ها، داراي مزيت ها و پتانسيل هاي قابل اتكا و مهمي مي باشد و مي بايست بارورسازي اين قابليت ها در قالب برنامه ها و طرحهاي مختلف در دستور كار قرار گيرد.

گزارشي كه در نهمين شماره نشريه تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان به چاپ رسيده بخشي از خدمات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در استان كردستان به تصوير مي كشد كه نسبت به 40 سال قبل نشان دهنده اتفاقات چشمگير، قابل توجه و شتاب در روند توسعه استان مي باشد .

اين فصلنامه با هدف گردآوري مطالب علمي، پژوهشي در راستاي ايجاد ظرفيت هاي علمي براي ارتقاي شاخص هاي كلان اقتصادي، افزايش بهره وري، توسعه پايدار، استفاده از پتانسيل هاي محلي و انعكاس ديدگاه هاي صاحبنظران و متخصصين با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي گردد و علاقمندان براي دسترسي به نشريه علاوه بر نسخه كاغذي مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان به نشاني www.kmporg.ir  نسخه الكترونيكي نشريه را دانلود نمايند.

همچنين پژوهشگران، محققان و نويسندگان مي توانند آثار و مطالب خود را براي ارزيابي توسط هيئت تحريريه و چاپ در نشريه با رعايت اصول و قواعد تعريف شده در راهنماي تدوين مقالات، به نشاني الكترونيكي map_kurdistan@yahoo.com ارسال نمايند.

براي دانلود نسخه پي دي اف نهمين شماره فصلنامه توسعه و آينده پژوهي اينجا كليك كنيد.


Powered by Tetis PORTAL