J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
15 فروردين 1400 19:42:42
اختلافات پيمانكاران و دستگاه هاي اجرايي در اجراي پروژه ها لطمه به منافع مردم است

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان بلااستفاده ماندن پروژه ها در مواردي كه موانع مالي هم نداشته باشند، اما پروژه عمراني قرباني اختلافات كارفرما و پيمانكار مي شود را لطمه به منافع مردم عنوان كرد و گفت: تعلل دستگاه ها و يا پيمانكاران و مشاوران در اين موارد پذيرفتني نيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين مسائل بطور جدي ورود كرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ بهرام نصراللهي زاده در جلسه اي كه روز يكشنبه 15 فروردين 1400 در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان در خصوص بررسي موانع و مشكلات اجراي پروژه مجموعه ورزشي - رفاهي كارگران سنندج برگزار شد، ضمن تاكيد بر رفع موانع فراروي اين پروژه و تلاش جدي براي تكميل سريعتر آن، گفت: ضرورت دارد مديران و مسئولان ذيربط در دستگاه هاي اجرايي اهتمام بيشتري براي رفع موانع اجراي پروژه هاي عمراني داشته باشند.

وي تصريح كرد: در بسياري از موارد اگر ذيحسابان و مديران دستگاه هاي اجرايي ريسك پذيري نداشته باشند كارها پيش نمي رود و پروژه ها دچار معطلي خواهند شد.

وي افزود: تعامل بيشتر ذيحسابان و مديران دستگاه هاي اجرايي طبعاً در روند اجرا و پيشرفت پروژه ها موثر است و اين موضوع بهره برداري سريعتر از پروژه ها و رضايت بيشتر مردم را بدنبال خواهد داشت.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان با تاكيد بر اينكه شوراي دستگاه هاي نظارتي استان براي رفع مشكل و موانع پروژه ها جلسات مستمر برگزار مي كند، گفت: ما در اين شورا تلاش كرده ايم روند اجراي پروژه هاي عمراني بدليل برخي موانع خرد و كوچك متوقف يا كند نشوند.

بهرام نصراللهي زاده همچنين اضافه كرد: به هر ميزاني  دستگاه هاي اجرايي در فرايند مناقصات، واگذاري و اجراي پروژه ها تاخير داشته باشند طبعاً زيان آن به مردم مي رسد و علاوه بر آن افزايش قيمت ها نيز صرفه و صلاح دولت را با چالش مواجه مي كند.

وي بلااستفاده ماندن پروژه ها را در مواردي كه موانع مالي هم نداشته باشند اما پروژه عمراني قرباني اختلافات كارفرما و پيمانكار مي شود را ظلم به مردم عنوان كرد و گفت: تعلل دستگاه ها و يا پيمانكاران و مشاوران در اين موارد پذيرفتني نيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين مسائل بطور جدي ورود كرده است.

نصراللهي زاده خاطرنشان كرد: گاهي دستگاه هاي اجرايي درگير موضوعات جزيي مي شوند و همين سال ها پروژه ها را به تاخير مي اندازد و اين موضع اصلاً پذيرفتني نيست.Powered by Tetis PORTAL